Sowal:Ol namedir so bolmasa gulki ýok,o namedir gorki barda renki yok $ahyr bolsan jogap tapmak borjundyr Jogap:Agzybiyrlik so bolmasa gulki ýok,ol mahirdir gorki barda renki yok añlaý$ymca jogap tapmak borjumdyr. Sowal:Ol kim bolar ynsanlaryn belendi,belentligi wah gijirak bilindi,o namedir bir söz bilen bulandy $ahyr bolsan jogap bermek borjundyr Jogap:Ol enedir ynsanlaryn belendi, belentligi ölenden son bilindi,ol ýurekdir bir søz bilen bulandy ba$arcymca jogap bermek borjumdyr Sowal:O namedir ömurbaky ölme ýok,o namedir hemmesini bilme yok,o namedir dili barda kelle yok $ahyr bolsan jogap bermek borjundyr Jogap:Ol abraýdyr ömurbaky ölme ýok,ol ylymdyr hemmesini bilme ýok, ol serhosdyr dili barda kelle ýok ba$arcymca jogap bermek borjumdyr Sowal:Ol kim bolar arzuw bilen yetilen,bir aý gecip gecman demin tutular,o namedir bir søz aýtsan gutular $ahyr bolsan jogap bermek borjundyr Jogap:Ol gelindir arzuw bilen ýetiler bir aý gecip gecman demiñ tutular,ol göwundir ho$ söz aýtsan gutular añlaý$ymça jogap bermek borjumdyr Sowal:Ol kim ne atan ne ejän ogly ygtyýary basga birine bagly, ol kimin ogluka ya kimin guly $ahyr bolsan jogap tapmak borjundyr Jogap:Biwecler ne atan ne enañ ogly,ahli erki saclak birine bagly hema $onuñ ogly hem $onuñ guly ba$ar$ymça jogap tapmak borjumdyr Sowal:Ol kim bolar ici doly garanky, käte da$ynada cykar,ol kim bolar hem ozganki seninki $ahyr bolsañ jogap bermek borjundyr Jogap:Ol görlukdir ici doly garanky käte da$ynada cykar renki, ol gyzymdyr hem ozganki hem menki oýlan$ymca jogap bermek borjumdyr Sowal:Ol ne myhman bolup gecer bir gezek soñ gelmez cagyrsanda mün gezek,ol dalidir oña dine sen gerek $ahyr bolsan jogap bermek borjundyr Jogap:Ol ömurdir bolup gecer bir gezek onsañ gelmez cagyrsanda múñ gezek,ol a$ykdyr ona dine sen gerek añlaý$ymca jogap bermek borjumdyr Sowal:Ol name gyz ucin in gerekli zat, o name dunyade in görmekli zat o nedir gözleri gara aynekli zat $ahyr bolsan jogap bermek borjundyr Jogap:Ol uýat gyz ucin in gerekli zat,ol edep dùnýade in görmekli zat,ol aldaw gozleri gara aynekli zat ba$arcymca jogap bermek borjumdyr

Köneler, yalancy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir