1) sena menden gachyp gezdin, menem seni kowaladym. Ayagyma badak salyp, meni enche togaladyn. 2) charkanlykdan suyrap gordun, boyun bolman bilmedim men. Sen zerarly bu durmushda, kan agladym gulmedim men. 3) yuz bermedin gashyn chytyp, hasrat baryn cekdirdin sen. Durmush gursam ony derrew, duybi bilen yykdyrdyn sen. 4) otuz yashym dolduryancham, dozdun yowuz gynamaga. Bu gun dymdyn indi name? Gurbun yokmy synamaga. 5) hile baryn gurup mana, kul etsende ajap wagtym. Bu gun ichin bagryn yakyp, tutdum seni gachak bagtym.

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir