Iki sany ayal gelyär öñlerindenem iki sany uly oglan gelyär.YAÑKY iki ayal oglanlara...SALAM ärlerimiz.,ärlerimiziñem ogullary diyyäler. Indi sorag?! Iki oglan, iki ayalyñ nämeleri bolyar?Jogap yazañyzda cynlakayrak bolaveriñ...Sag boluñ habarlashyancak.

Köneler, globus tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir