garashsyzlyk yyllary. gurlushyk pajarlap osyar. kamazlar ishleship yorler. her kim kamaz edinjek bolyar we yagdayna gora edinyar. bir yerden hytayyn howa yuk mashynlary peyda bolya. kamazlar yuzlerini sallap bazarlara chykyalar we arzanyrak bahadan satylyalar. kocheleri zayalap barshyna howolar aydyma hinlenyar: - howo geldi oba, kamaz geldi toba. bir gunem howolary kochani zayalany we encheme nasazlyklary bilen bolan ulag yol helakchiligi uchin hasaba chekyaler. obalar howodan doly, yone ishsiz yatyrlar. bir yerlerden at garynja yaly borty kesilen kamazlar peyda bolya. bir kamaz howolara kakdyryp aydyma hinlenen bolup barya: - bizden dowran otdi diyin daglara, daglara... diyenem shol welin, birinin gapysynda muzzerip duran 5 sany howo-ny gorup, eshitdiribrak sheyle diyya: - gelseñ gelipsiñd-ä oba, asla gelmerin toba!!!???

Köneler, mirasymyz tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir