Bu saytda raplaryñ sözleri bar bu lirika sayt shumat aydymyñ sözleri goshulup dur eger goshant goshasyñyz gelse jeyhun11@yandex.ru ugradyñ saýtymda registrasia ediniñ we her taze aydym sözleri goshulsa habar yetirip durarys @mail poctañyza, bu saytda registrasia edinmek añsat we amatly yöne shumat domeni govy dal wagt gecip adam köp girip ugrasa sayty .com .net ederin. www.turkmenflow.gip-gip.com

Köneler, sido tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir