Salam talyplar comun mahriban agzalary! Sag gurgun otyrsynyzmy? Size yenede oz goshgylarmyn birini yetirmegi yuregme duwdum. Bu goshgy belli bir gyza yagny oz uyama yazylanam bolsa bizin turkmen gyzlamyzyn hemmesinede bagyshlansada yalnysh bolmazmykan diyyan. Sizi goshgylarym bilen yadatyan bolmagmam ahmal, eger sheyle bolsa bagyshlawerin!!! **D-I-N-L-A-P--Y-A-$-A-G-Y-N** 1) alsan maslahatym taparsyn dowlet, beren owutlemi dinlap yashagyn. Menden eshdenleni koplere owret, akyl bossanynda gullap yashagyn. 2) gozlen oynamasyn sakla erkini, din-imana bagla yurek orkuni, elwan bagullerden ajap gorkuni, yaman gozlilerden gizlap yashagyn. 3) kishinin bagtyna bolsanda mayyl, ony yok etmage bolmagyn tayyn, oz nesiban bardyr bol shona kayyl, ykbal duwunlerni cozlap yashagyn. 4) tayyn bol durmusha synagy kandir, synag diylen zadam oyunjak daldir, bir yanyn perishde bir yanyn aldyr, palini mydama duzlap yashagyn. 5) dost diyp dushmana baglayma bili, musulman gyzysyn yitirme dini, oljegni bilsende aldama ili, dine hakykaty sozlap yashagyn. 6) halal bol bu dunya adeninden son, borjundur dowum nan gadeninden son, suyjulik suwuny dadanyndan son, bagty bir nikadan gozlap yashagyn. 7) sen baran torunden ay bolup dogsan, menem goshgylamdan gul-cemen bogsam, altmysh dal yetmish dal segsen dal togsan, hak berse azyndan yuzlap yashagyn.

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir