Salam gadyrly agzalar sag salamat otyrmysynyz, sizin her birinizin oynuze jan saglygyny dilap size yenede ozumun dort bash yyl ozal doreden goshgylarymdan bir nacesini yetirmek isledim. -----------G-E-L-N-I-M-E--------- 1)Elhapus torumde bir gul osupdur, on dashynda indi diken bolmasyn. Onun yapraklarny yolman il-gunum, ony tanryn ozi eken bolmasyn. 2) jadysy bar gudraty bar ol gulun, ozge gulden onun gorki zyyada. Shunca yashap oz-ozume hayran men, beyle gule dush gelmandim dunyade. 3)eyesi ol dunyadaki gullerin, owsup dursham menzar dunyan ozune. Sheyle guller sadalykda tanalyp, gork goshyandyr tebigatyn yazyna. 4) shu goshgymy okap goren dushuner, hemem artar yashamaga howesi. Men bir zada hasam gozum yetirdim, shol gul dunya gullerinin eyesi. ------------U-Y-A-M-A------------- 1) Kimde kim allany yatlayan bolsa, alla hem yadyndan cykarmaz ony. Ahli edenlerin ugruna bolar, paklige eltyandir imanyn sony. 2) gunun yashyp dogup dursa yenede, metjitde-de molla aytsa azany. Bagt dalmi taretlenip jan uyam, bash wagtyna okap bilsen namazy. 3) allam seni ayyrmasyn imandan, yashabergin namazlykdan dash dushman. Dileglerin kabul bolsun aryshda, gezjek bolgun haramlyga bash goshman. 4) gahar gazap yashamasyn serinde, elmydama boljak bolgun mylayym. Adimlerin agraslykda tanalayp, yenleslere nusga bolsun ylayym. -----Y-E-N-E-D-E---S-A-N-A---- 1) eglenmersin mydam munda, zemin yygnar gurap bilsen. Dowlet yokdur haram pulda, yiter gider yygnap bilsen. 2) jan cykanson demin bolmaz, ona asla emin bolmaz, il icinde kemin bolmaz, hakykaty sorap bilsen. 3) egninde mun gaygy bolar, sende durli duygy bolar, yashan omrun soygi bolar, yureklerde korap bilsen. 4) shun gorenin yokdur erte, bolmawersin dilin kelte, atynanson gyzyl kurte, bagtyn bolar gorap bilsen.

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir