Salawmaleykimler! Size hazirki yetirjek goshgym haas irrak yazan gowshajyk goshgylarmyn biri. Bu goshgydaky agzalan hasyetler indi adaty bir zat bolup galyp barya. Belki geljeki neslimize bu goshgyn komegi deger a belki degmezem. Uly hormat bilen gyz agzalamyzdan otunc sorayan gownunuze degen bolsam bagyshlawerin!!!. 1) dine hakykaty yazasym geldi, bashynda yaglyk bar al elwan gulli, yone kan hasyetin yuregmi dildi, diyme beyle goshgyn namame gerek. 2) ynha taryp etsem saclaryn waspyn, name saclarynda barmydy kastyn, olary kesipsin sonam boyapsyn, aytsana bu zatlar namane gerek? 3) manlayna dushupdir bir topar joya, negunlere dushdun kardeshim maya! Wah gashlan utulip bolupdur zaya, aytsana bu zatlar namane gerek? 4) gabaklan hakdada kan yazsam bolar, her gun durli renke boyalyar olar, bun gyzyl ertir gok son yashyl gonur, aytsana bu zatlar namane gerek? 5) kirpiklen waspynam geceyin yazyp, her gun surme calyan onkuni bozup, ay garaz baryarsyn sheytandan ozup, aytsana bu zatlar namane gerek? 6) keshbine sozum yok oran gelshikli, her gun ishe gelyan durli eshikli, arman gulaklaryn iki deshikli, aytsana bu zatlar namane gerek? 7) dodoklan boyalsham gelishya erbet, bir yigida ondan icyarem sherbet, bu bolusha hacan cekersin serhet, aytsana bu zatlar namane gerek? 8) kim senden gacyp yor kim bolsa ashyk, gora nameleri etdirya yashlyk, ay borda ayagny basmasan gyshyk, dushunmesen goshgym namame gerek?!.

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir