Ruhum dey gorunmez pak umytlarym Yowuz dunyan gargyshyna sinipdir. Yagysh dey yagmaly suyji arzuwlar Omrun gara gyshlarynda donupdyr. | Alacsyz men, dayanyan sabyrlara, Shohratparazlykda olmekden gorkyan. Dertlem hakda biraz sohbet acypdym, Indem shol esasda gulmekden urkyan. | Bir omurde kop garraryn duymazlar, Goja dunyan darlygyna zynlaryn. Gurbatyma gora tamizlemedim, Dunye kitabynda durmush zenlerin. | Kyncylykdan dal, bagtdan yana, Aglasym gelyardi kate boguryp. Gecmishe nokat dey yz bolmakdan on, Gaynaryn! Son giderin bugaryp! | Cigilen pikirlem beynimi gemrip, Rehimsiz togtadyar yurek urgusyn. In sonky demimde seyle bir aglarn, Towlan wagty ajal olum burgusyn. | Sowuk gozler bilen ence yazgarlyp, Dushman sypatynda kop gez boglupdym. Tukeniksiz garran yeke omrumde, Yagshylar ucin birgez doglupdym! ( R.$ )

Köneler, Shahyrjyk tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir