Essalowmaleykim dostlar we doganlar! Ine temañ adyndan belli bol$y ýalak wap görni$indeTm-wap.ru diýip bir täzelikde saýt açyldy! Saýtda chat, tany$lyk, blog, forum, ýüklemeler ýaly hyzmatlary hem bar!!! Saýtda her her hili online hyzmatlar oýunlar hem boljakdyr! Talyplar.com-yñ agzalary we myhmanlary hemmäñizi saýta çagyrýas giriñ görüñ aramyza go$ulyp agza boluñ göwniñizden ýararmyka diýip umyt edýäs!!! Tm-wap.ru saýtynda ho$ gördik!!!

Köneler, Yzganttm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir