...Allah uly günälerden çetde durmagy basharan adamlaryñ kiçi günälerini geçjekligni we soñ ony jennete girizjekligni habar etdi: Eger siz gadagan edilen günäleriñ ( Allaha shirk getirmek,ata enäni ynjytmak,nähak adam öldürmek ýaly) ulularyndan saklansañyz.eden (kiçi) günäleriñizi öçüreris we sizi uly menzil-Jennete girizeris. -( Nisa süresi,31). ResulAllah (S.A.W) aýtdy: eger,bende uly günälerden çekilse,bä$ wagt namaz,Juma indiki Juma çenli we Remezan indiki Remezana çenli bolan kiçi günäleri aýyrar (Termizi ve Muslim rowaýaty) -diýmek.haýsy gûnäler kebire,ýagny uly günälerligni bilmegmiz juda möhüm. Olardan da$da duraýly Rebbimiziñ Rehmetine ýeteli...

Köneler, turkmenntug tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir