...Hawa, men her bir enanin peri$dedigine ynanyaryn. Dunya inmanka tañry bilen gürle$en $ol oglanjygyn sonky durmu$y hakynda okanymdan son-a hasam ynandym. Ol $eyle bolupdyr. Gunlerde bir gun $ol diyyan oglanjygym enesi i$den geleninde ondan: -ene, sana her gun i$e baranyñ ücin nace manat beryarler-diyip sorapdyr, enesi: -balam, muny nameden soradyn? -aydaysana, ene! -bar, otuz manat eken-da. -sen mana $onun yigrimi manadyny karz beray! Enesi ogluna ''yok berjek dal, sen ony gerekmejek bir zada sowup goyberersin'' diyyar'de, oz i$leri bilen boluberyar. Sonrak cay-corek edinip, biraz dynjyny alanson icinden ''yogsa'da, bä$ ya$lyja caganyn munca pul namesine gerek bolduka?!'' diyip oylanyar. Muny soramak ucin oglunyn yanyna barsa, ol eyyam uklapdyr. Aysynyn icindaki pullary hem berk gysypjyk yatyr. Enesi bialac yerine gecip yatyar.ertesi saher bilen cagalary oreninden oglunyn eline 20 manat tutdyryarda, ondan sorayar: -oglum, onem'ä ozunde pul bar eken, ag$am mendenem soradyn. Munca pul sana namä gerek boldy?! -ene kakamdan on manat aldym, sendenem 20 alsam, layyk 30 manat bolyardy-diyip, bä$ ýa$lyja oglanjyk ýylgyryar. -ene, $u laýyk 30 manat. Me, bir gunki i$ hakyñy bereyin welin, bir gunjik i$den galyp, bizin yanymyzda bolay-da, hä! Sen i$den gelyancän, bizin seni goresimiz gelyär-ä!'' yekeje gun gormesek mährini kuýseyän enelerimiziñ peri$dedigine neneñ ynanmajak, onda-da iñ owadan peri$dedigine...

Köneler, Karat tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir