menin joram indi bir bolmadyk yamanrak kesele ducar boldy,elbetde bu keselden gutulysh yoly bardyr.sizin komeginiz gerek, maslahatynyz gerek!ol indi oz-ozi bilen gurleship bashlady,oz-ozune sorag berip bashlady,ozi gurleyar kabir adamlaryn atlaryny aydyp onun bilen gurleshyar yeke ozi,aydym eshidendem sheyle,ish edentem sheyle,gezip yorendem sheyle yagday,kabir adamlaryn atlaryny tutup birzat dushundiryar,men ony kop synladym son bildim .hormatly talyplar comyn agzalary sizden ullakan bu keselden nadip saplanyp bolar????gayrat edip maslahat berinler!!! men pikir edyan bu ruhy kesel diyip yone ony gyz halyna ruhy kesel diyip bolnisa barmak turkmencilikde gelshiksiz.

Köneler, yagshyyewa tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir