Komek gerek

salam dostlar menin bir dostym bar olam shu sayda agza bolmak isleya yone biz shuncha synanyshsagam basharmadyk eger kyn gormeseniz aytsanyz name sebabden agza bolub bolanyok

Dowamy »

737 2
Köneler, 8 years ago


Komek sorayan

dostlar mana biri sorag berdi menem onun jogabyny bilmedim gayrat edip mana komek edin.

Bir oglan bn bir gyz soyushyan ekenler oglan okab yazb bilmeyan eken gunlerde bir gun gyz oglana hat yazyar oglan haty okab bilman son Ejesinden okab bermegi sorayar haty okan Ejesi ogluna sogup bar git indi menin senin yaly oglum yok diyip kovya...

Dowamy »

1189 12
Köneler, 9 years ago


Pasport.

Dostlar men pasportymy yitirdim indi men name etmeli maslahat berinda.

Dowamy »

1116 11
Köneler, 9 years ago


Messi

Leonel messi shikes alypdyr men shu maglumaty inetden tapyp bilemok eshideniniz barmy nache wagytlyk aldyka eger bilyaniniz bolsa kyn gorman yazayyn!

Dowamy »

776 4
Köneler, 10 years ago


Tapmacha

Salam! Bir oglan turma dushupdir oglana 10 ýyl beripdirler turmanin bashlygy oglanyn yanyna gelip mende bir dowuk stakan bar shony tikip bersen seni boshatjak diyipdir. Stakany tikip bolmaya muny hemmamiz bilyas yone oglan ona bir zat diyipdir onson oglany boshadypdyrlar yone oglan name diyipdir?

Dowamy »

842 7
Köneler, 10 years ago


Tapmacha

Salam dostlar.
Bir oglan bir gyzy gowy gorupdir yone ol gyz oglany gowy gormeyan eken son oglan gyza bir sowgat beripdir shondan son gyz oglany gowy gorup bashlapdyr. Oglan gyza name sowgat edipdir?

Dowamy »

1069 11
Köneler, 10 years ago


Maslahat

Dostlar menin dashary yurtdan soygulim bar men ony söýýan ýöne türükmenistanda menin adaglanan gyzym bar men name etmeli.

Dowamy »

1132 14
Köneler, 10 years ago


Salamlashyk

Hemmanize salam men bu yere taze geldim meni kabul etjek etmejegnizi bilmeyan yone edermikaniza diyen tamam bar.

Dowamy »

1573 26
Köneler, 10 years ago