Eddil şuwagt futbol boýunça Asian Challenge Cup final oýny bolup dur. Finala beyleki komandalary derbi-dagyn edip, Türkmenistan bilen Demirgazyk Koreýanyň komandalary cykdy. Kim şu oýunda utsa, ol Asian Challenge Cup ýaryşynyň ýeňijisi bolar we Asian Çup (Aziýa kubogy) almak ugrundaky ýaryşlaryq final bolegine gatnaşmaga hukuk gazanar. Häzirki hasap boýunça 1-0 Türkmenistan öňde barýar.

Köneler, sukomoto tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir