sheylerak bir sorag: Uly bir dash yatyr. Shol dashda bir soz yazylan eken. Şol sozi Baylar okap aglaya, garyplar okap shatlanyar, sőyushyanler okap aýrylyşýa.... Eysem dashda haysy soz yazylanka? Bary yogy yekeje soz..... Bu dine bir tapmaca yaly birzat bolman anyrsynda cun many yatyr. Pikirlenip gorun....

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
  Batdush 8 years ago
 • Jogaby namekanay shol soragyn? Haysy soz bolup biler?
  magnit 8 years ago
 • dogry jogap beren yok, bilmedinizmi ??? ayt diyseniz aytjak hou
  Batdush 8 years ago
 • Aytsana magnit! "WAGTLAYYN"-my?
  Abadan 8 years ago
 • Aýt magnit :)
  Batdush 8 years ago
 • Magnit, ozin bilyanmi shu soragyn jogabyny?
  makgush 8 years ago
 • Magnit jogabyny aýtdaaaa
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri