men seni soyaydim, soyaydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorun Hemem sahel zada keypim bozulyar. Men seni soyayadim, soyaydim oydyan,seni seredenden gabanyp yorun, Kate sen yanynda egnimi gysyp, Ka donuma sygman,, gabaryp yorun. Men seni soyaydim, soyaydim oydyan Sen mana birhili yowuz gorunyan, Men senin yanyna baryp bilemok, Hem sana gorunman onup bilemok. Men seni soyaydim, soyaydim oydyan, Sen menin elimden gidayjek yaly, Juda uly sayyp yoren bu bagtym, Birden inna donup yitayjek yaly. Men seni soyaydim , soyaydim oydyan, Gownume sen meni soymeyan yaly, Bu zatlary sana nadip aydyp bor?! Nadip sana duyduryp bor ahwaly?! Goshgy barada nahili garaysynyz bar ?

Köneler, Milashka92 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir