Öñkùden has bahym garalyar iñrik, dañlaram öñküden uzaga çekýär. Maýylyrak günler görùnýär geñräk, asman aram-aram "awusyn" pùrkýàr. Cyralaryñ $öhlesi gyzgylt öwùsýår, säherleri goýy ùmùr bùrände. Kalbyña azajyk gam -gussa basyar, gy$yñ sowuk demi zùlpùñi daranda. Adamlar bir yana alñasap baryar, possunlarnyn yakasyny galgadyp. Gargalar birsyhly:gar yagyar"diyýär. Howa maglumatyn habar beryan dek, ilkiag$amdan daña cenli gar yagyp dùnyäni aklyga gömmek hyýaly. Yollar-yodalaram gara gömùldi, göyä öñ hic mahal bolmadyk yaly bu görnu$i synlap bir dem oylanyan, sensizlik dúnyämi etmesin weyran. Söygiñ bilen ýúregime yol salan, ýodalarñy gar basmasyn,mähriban!

Köneler, Jasminka91 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir