Haysysy bolardynyz

eger siz dünyade yildiz bolmak isleseniz haysi yıldızlardan bolmak islardiniz. FUTBALISTMI, AYDIMÇIMI, AKTYORMY, F1 SÜRÜJİSİMİ. bulardan yekejesini saylan. we name uçin şony sayladynyz.

Dowamy »

1111 22
Köneler, 8 years ago


Zenan

`her bir guyclinin arkasynda bir zenan masgala bardyr` diyende nama dusinyaniz. bu zenan kim?

Dowamy »

798 9
Köneler, 8 years ago


Icgysma

bayin samsy ogly bolupdyr. atasy ogluna `oglum gurlaninde ulydan gurle` diyeninde bayin samsyk ogly `DUYE` diyipdir

Dowamy »

750 9
Köneler, 8 years ago