salam doslar gowmy yagdaylanyz mana komek gerek kim bilyan bolsa komek etsin,men notebook aljak elyeterli bahadan direde satylayan bolsa habar edin, onnanam nahilisini almaly onam maslahat berewerin!!!

Köneler, Mergen0492 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir