salamaleykumlar hemmanize!armanda,name etyaniz?ok onda,menem gyzyklyja bir hekaya yazayyn diydim. ashgabadyn aeroportynda bir adam-businessman ucharyna garashyp otyr.yene 1 sagatdan uchmaly,aeroportyn gyraragynda bir garry dayza otyr,eshikleri yyrtyk,gaty pukara dayza.ol adam,ady Merdan.baryp ol dayza iymage zat alyp beryar.dayza kop-kop tanyryalkasyn aydyar we adamy oz oyune chagyryar. -Giderdim welin,menin ucharym hazir geler -Yok yok,men sana minnetdarlygymy bildirjek,oyume girip,myhman bolayda,men kop wagtyny aljak dal-diyyar Merdan razylashyar,bular taxi munup gidyarler,dayzan oyi shaherin gyrasynda,choganlyn dachalarynda eken.Mashyndan dushyarler,Merdan seretse,owadan howly,beyik jay,dash-towerek gullerden doly. -Siz shu yerde yashayanyzmy? -Hawa oglum,gel,gech hany Merdan howla giryar,ortada tapchan,ustunde uzum,banan,ananas-hemme zat doly.Yone howlyda hich kim yok,oyde-de hich kim yok. -Hany otur,men sana chay demlap getireyin-dayza oye giryar.Birsalymdan chay getiryarler,olar ichyarler,birden Merdanyn kellesi aylanyp bashlayar,samoletyadyndan chykdy eyyam,yatasy gelyar.Dayza Merdany oyune salyar,in gyraky otaga salyar,Merdan seretse,otagda bir apishge-de yok.Gap-garanky.Olen yaly yatyar Merdan.Sooon bir goha turyar,gapynyanyna baryar,jyklap dasharyk seredyar,gorse 4-5 sany dayaw adamlar,elleri tokmakly,paltaly we s.m.Merdan eygilik daldigini duydy,ylgap komnata girip krowadyn ashagynda bukuldy,arkasyna bir zat degdi,yzyna owrulse,adamyn skelety yatyr yanynda.Merdan ony gorup yuregi chym-pytrak bolyar.gorkudan ozune gelenson ol skeleti alyp krowadyn ustunde goyyar,ustunem yorgan bilen yapyar,edil ozi yatan yaly.dayawlar giryar komnata,chekichli dayaw merdanyn krowadyna yelmap goyberyar,skelet pytrayar.merdanyn jany chykyar,dalirap krowadyn ashagyndan atylyp chykyar,ylgayar bar guyjune,nadip choganlydam chykyp gideninem bilmeyar. Polisiya yuz tutyar,hemme zady aydyp beryar,yanky oye getiryarler.Haramzadalaryn hemmesini tutyarlar,dopros gechyar.Olar adam iyijiler eken.Adamlary aldap getiryarler eken oylerine.olaryn hasabynda 37 sany adam.olaryn chaglary entagem azatlykda diyyarler. ps.bu bir yone gorkunch hekaya bolubam biler)))

Köneler, idealman92 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir