Dùnýade nesibañ göterlen güni dosýar kän, hossar kän toýuñ toýlajak alsherap aýlajak, alsherap ishjek emma gerdeniñe alyp ýükùñi hany seniñ jiger derdiñi çekishjek. Mydam depesinde gøterip ýörman gúnleñ biri bulap urýar keçpelek Ine shonda paýlashmaga derdiñi jigerdesh bagyrdash ýùrekdesh gerek. Gursakdaky derdiñ geçende çenden. Men daglara gidip derdimi aýtdym, Daglar meni göterdi al-asmana. Men daglardan dag deý beýgelip gaýtdym. Ýùrekde hesretim edende heläk diwana baryp aýtdym men derdim Hydyr gören çöller ruhym täzeläp Berdi maña dúnýa ýaly giñligin. Üýshúp çashyp toý-meýlisler sowulýar Emma derdiñ ýeke çeken ýagshydyr Gussañ bølúshmäge dertdesh bolmasa Bash alyp daglara çykan ýagshydyr. Bu dúnýañ gúni kändir darydan Bosh gúnúñde tanap bolmaz pak dostyñ mydam saña tanap berer ýaradan agyr gúnde dert çekishjek hak dostyñ.

Köneler, garypjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir