Salam hormatly agzalar we myhmanlar.a Sag-amanja otyrmysyn?men $u gun durmu$da köp gabat gelyan meselelerin biri bolan gelinin gaýynyna aýlygyny bermelimi ýa bermeli dal diyen soragy size berip,sizin pikirinizi bilesim gelýar.Howwa gelinler ya-da öýlenen oglanlar i$län i$ haklaryny ejelerini berýani bar,bermeyani? Name ücin bermeli ya bermeli dal.Soragamagymynam sebabi köp gelin eyyam 3-4 yyl bari gayynlaryna aylygyny beryanliginden nalaýarlar. sizem geljekgi öýlenmeli,durmu$a cykmaly adamlar,sizin bu mesela garaý$ynyz?

Köneler, Abadan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir