Salam ahli agzalar yolda-yzda kopimiz tötanleyin dushushyp bilmegimiz ahmal gelin hemmamiz yeke yekeden oz suratlarmyzy goyalyn . Bu yerde hemmamiz oz aramyzda pikir alyshyas bu yagdaydan peydalanyp tanyshlyk achyas . Eger kyn gormeseniz suratlarnyzy goyayyn . Men pass

Köneler, Tilkijik tarapyndan 9 years ago
  sazanda2 9 years ago
 • ay gozaha gowa menzanok kimem bolsa!
  bazardan gaydan okuzin yuzi yalylay.
  littil 9 years ago
 • kom. suratym ýok. paka şu bolonokmy.
  Multik 9 years ago
 • Sazanda! Ýokardaky surata seret, Fedýa däýyñ agzynyñ üstüne siñek gonýar, shony görjek bolup gözüni çashardýar!
  Hahahahaha:-):-):-)
  Abadan 9 years ago
 • Multik $unun yaly goýyan suratlan ustunden gülûp hezil edýan menä.:-):-):-D
  ADALATLY 9 years ago

 • Muňa näme diýersiňiz?
  Auditor 9 years ago
 • Men chaga entegem surat goymany owrenmedimda
  magnit 9 years ago
 • öwrenerçe wagta boldy :-)
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri