Salam agzalar we dostlar. Gelin hemmämiz icgin tan$alyñ. 1. Adynyz: 2. Familýañyz: 3. Doglan ýylyñyz 4. Ýa$aýan ýeriniz: 5. Okaýan ýada i$leýän ýeriñiz: 6. Internet adreslerñiz(@mail.ru mobimet.teswirler): 7. Talyplar.com da gowy görýän ugryñyz: 7 sowal 7 jogap geple$inden($utka). Islemeýänler ýazmasynam. Ýöne biderek zatlar ýazyp temany zaýalamañ. Hormatly agzalar sizden geljek jogaplar gara$ýan. Sizi hormatlamak bilen BÄHBIT

Köneler, Bahbit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir