Hajy Ysmaýylow hakynda

Aşgabat ýer titremesiniñ pidasy: BEÝIK ÝAZYJY HAJY YSMAÝYLOW

Hajy Ysmaýylow, meşhur türkmen ýazyjysy, terjimeçi.
1913-nji ýylda Aşgabat şäheriniñ Bagyr obasynda din ulamasynyñ maşgalasynda eneden dogulýar.
Oba medresesinde ýedi ýyl okaýar.
1926-njy ýylda Moskwa gidip ol ýerde ýörite türkmenler üçin açylan "Dompro...

Dowamy »

4414 0
Köneler, 6 years ago


Kudret Aýşa Ýylmaz hakynda

"Haýsy möhür barlykdan has oraşan we has ajaýypdyr?!. Haýsy guýy ynsandan has garañky we has...

Dowamy »

1493 0
Köneler, 6 years ago


Jan Ýüjel hakynda

JAN ÝÜJEL
Jan Ýüjel, modernist türk şahyry.
Gödeksi, emma çynlakaý dili we bariton sesli goşgy okaýşy bilen türk poeziýasynda täze bir ugur döredipdir. Birpartiýalylyk döwründe Bilim ministri bolan Hasan Aly Ýüjeliñ maşgalasynda 21.08.1926-njy...

Dowamy »

1605 0
Köneler, 6 years ago


Oguzlar we olaryñ goñşulary

1.

Belli bolşy ýaly, oguz taýpalary öz mesgenlerini tizden-tiz üýtgedip, Orta Aziýa, Eýran, Kawkazyñ günortasy we Kiçi Aziýa ýurtlaryna aýlanýardylar. Dürli halklar bilen gatnaşyga giren oguzlar goñşularynyñ medeniýetinden bir zatlar alyp, öz gezeginde olaryñ olaryñ medeniýetini-de başga zatda baýlaşdyrýarlar. Ilki bilen oguz halk şa...

Dowamy »

2669 0
Köneler, 6 years ago


JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)
Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.

''Türkmenistan'' Neşirýaty.
Aşgabat 1978

Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan'' 1977.

312 s.
30.000 ekz....

Dowamy »

2079 0
Köneler, 6 years ago


JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)
Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.

''Türkmenistan'' Neşirýaty.
Aşgabat 1978

Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan'' 1977.

312 s.
30.000 ekz....

Dowamy »

2013 0
Köneler, 6 years ago


Bildiriş

BILDIRIŞ:
Ýashlar guramasy bolup, ýetim we maýyp çagalar üçin hudaýýoly berýäris.
29.06.2017, Köshi.

Edip boljak ishler:
1) ashpezlik
2) kartoshka artmaly
3) käshir dogramaly
4) et dogramaly
5) saçagy bezemeli
6) bazara gitmeli
7) shofýor
8) gap-çanak ýuwmaly

Dowamy »

1898 0
Köneler, 6 years ago


Filip II Makedonly hakynda

Höküm sürdi: B.e.öñ 359 ý.- b.e.öñ 336 ý.
Özünden öñ: Perdikkas III
Özünden soñ: Aleksandr Makedonly (Isgender Zülkarneýin)
Aýallary: Awdata, Pile, Nikesipol, Pilinna, Olimpi, Meda, Kleopatra Makedonly, Ýewrydik.
Ogullary: Kynan, Filipp III, Aleksandr Makedonly, Kleopatra Makedonly, Zessalonika Makedonly, Ýewropa, Karan...

Dowamy »

1640 0
Köneler, 7 years ago