Zenanlara maslahat Gerekli onumler : 200 gr margaryn, 1 bulgur sheker, 2 sany yumurtga, 3-4 nahar cemcesi gaýmak, 2,5-3 bulgur un, hozun manzy, caý sodasy yada hamyr tozy. Kremi ucin gerek onumler : bir gap goýadylan suyt, margarini ýyly ýerde goýmalyda yumshatmaly, onun ustune sheker guýup gowja garmaly, olaryn ustune gaýmagy, onun ýarysyny hemde alma sirkesi b.n ýakylan caý sodasyny guýup garmaly, aýra aýralykda yumurtgalary calmalyda, galan un b.n garyp, beýlekileri b.n birikdirip, derrewjik hamyr ýugurmaly, hamyry 4 zowala bolup, sacak b.n ýapyp, 15-20 minut cemesi salkyn yerde goýmaly , gazana suw guýup, goýaldylan suýdi gaby b.n onun icinde 2 sagat gaýnatmaly, zowalalary ýaýyp howurpecde 7-9 minut bishirmeli, sonra olaryn arasyna goýadylan suýdi calmaly, tortun ustune manyz we hoz sepelemeli

Köneler, lukmantm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir