Men sana dushan gunumden bashlap ozumi taze durmusha gadam basan yaly duydum, gecmishdaki ahli zatlary unutmana synashdym sana bolan soygimin caksiz ulydygyny duydym. Sen menin adymy tutup mana yuzlenende, men ahli zatlary unudyp dine senin sesine maýyl bolup dinleyadim. Hacanda mana jan edip durmushyndaky bolup gecyan zatlary gurrun berenindede hamana "Men dine seni soyyan" diyip gaytalap otyran yaly hoshamay sesine ymyrganyp dinlap otyryadym. Senin uzyn boyun, garaja gozlerin, galam gashlaryn, hamana daramana yaltanyp shemala galgadyp goyberilen saclaryna, nazijek ellerine ashykdym senin etyan hereketlerine hayran galmak b.n seredip synlayadym. Yone bularyn ahlisinin bosh hyýaldygy barada hic pikir etmandirin. Konelerin " Soymedigi soyme, bar oz denine suyken" diyen sozlerinin hakykatdygyna shu gun goz yetirdim. Name ucin bizin soyenlerimiz bizi soymeyaka ??? Aaahh durmush !!! sen neneñ adalatsyz ......

Köneler, lukmantm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir