Gitmesene yalnyz goyup yuregim, Senin shirin sozlerine zar edip, Soyeyin men dalirapler soyeyin, Senin gara gözlerine seredip. . Söýýän diyme gözlerinden anayyn, Ozgelenka menzemeyan soygini, Yashlygymda bagt ecilen taleyim, Tuweleýdeý alyp gitdi gaygymy. . ......

Köneler, lukmantm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir