dostlar menem hemmeler yaly bir gozel gyzy caksiz soydum. Dogrusy 4 aydan mundan on agentda bir gyza gowun berdim, ol gyz jan yaljak dostumyn mekdebinde okandy. Men ol gyza oz soygimi beyan etdim, ol hem mana biparh daldigini aytdy umuman bizin yaly bagtly jubtler yokdy. Gunlerin bir guni selbi asgabada egzamena gaytdy birneme gepi kopelip baslady, okuwa girdi. Biz yene gorusdik yone bu gezek ol yeke daldi, jan yaljak jorasy cynar bardy. Dogrysy men jorasynyn jinki hasiyetini halamadym, jorasynynam meni halamanyny amdym. Shol dususykdan son gitdgice selbi menden daslasyardy. Daslasmagynynam sebabi cynar selbini oz gurlesyan yigidinin dostuna yryp bermelidi. Dostlar name soyulmek un jorasyna yaranmalymy???

Köneler, yazyr tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir