Salowmaleykum gadyrly myhmanlar agzalar doslar joralar den duslar bizin geplesigimizin yene bir taze sany goni yaylymda biz bu gun studiyamyza talyplar.comyn aktiw goreldeli isenir agzasy saytyn osmegi ucin elinden gelenin etyan moongusany cagyrdyk bu geplesik bizin poctamyza kan sanly gelip gowsan hatlary goz onune tutup halk kopcugine hodurlenyar salam moon onatmy yagdaylarnyz arman biz ucin wagt tapyp gelennize minnetdarlyk bildiryaris ildeslermizin berjek ozlerni gyzyklandyryan soraglarna jogap berayseniz gadyrly tomasacylar ozlernizi gyzyklandyryan icinizde aylanyp binjalyk bermeyan dine agzamyza degisli soraglarnyz berip bilersiniz

Köneler, Bayja tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir