*Salam sana gözel gyz, diyip baslayan söze, men shujagaz hatymy, umytly yazyan size. *sizden etjek haýyshym, menden görmegin gaty, sebabi men yazyaryn garasylmadyk bir haty. *emay b.n acañda, shu kagyzyn gatyny, uns berip okarsyn, menin yazan hatymy. *rehim etde oka hatym, hic adama bildirme, gaty gorup masgaralap, dushmanlary guldurme, sensiz mana dunya harap, gözum yasha doldurma. *her bir goremde seni,hayran galdyryan meni, kän gyzlaryn icinde, dine halayan seni. *birnace gozel gyzlaryn, gara gozleri gulup dur, emma senin gozlerin, yurek bagrym dilip dur. *gijeler gopgun turyar, sen dushende yadyma, 7 yklym hayran bolyar, senin husny adyna. *yigitler bir ah cekyar, senin yörän badyna, gyya gyya bakañda, gören yanar oduña, yakyp yörme ber jogaby, akja yuzli gozel gyz...

Köneler, MELISSA tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir