Hoslasyk.

haysynyzyn gownune degen bolsam bagyslan. Bu yer mana gora dal. Mun beyleligini mana yalan atly agzamyz bildirdi. Hemmanize sag bol diyyan 2 gunden son isan bu yere girmezmika diyan.

Dowamy »

1321 28
Köneler, 10 years ago


*watan nadip osdurmeli#

salam adamlar. Daway turkmenistany nadip osdurip bileris son gurrunini edelin. Barymyz talyp geljekde turkmenistany dolandyrjak biri bar bolaymasyn icimizde. Nadip politikamyzy uytgederis. Yada vizyatkany nadip yatyrarys. Biz halkymyz ucinmi yada jubimiz ucin okayasmy uysup sorag jogap alysalyn.

Dowamy »

1385 23
Köneler, 10 years ago


Gosgujyk yazyp goyberayin.

herkim oz in gowu goryan gosgusyny yazaysada.
Ysk basda uranda ucmajak bolsan
asmandan gec ganatdan gec perden gec
gorogly dEy esrap gecmejek bolsan
agayunus periden gec huyrden gec.
Saparmyrat goter ilin derdini
il depesine gotermeyar herkimi
omrun berdin sen yenede bergili
bu dunyade merdem...

Dowamy »

1664 44
Köneler, 10 years ago


*DISSS....* hacan adam bolarkagay

name ucin bary gyzykgyl zatlar adama zyyanay. Suwundan tut tussesine cenli. Kim bilyaray gyzykgyl yone zyyanam dal gunadem dal. Bilyanler yazayynda. Aslynda bu zatlaram gowu dal yone seytan gowu yalak gorkezyalay. Biz nadip bu dunyan haram keyplerinden yuz owurmelay. Yada hacan akyllanarkak. Caltyrak adam bolalyn. Gyzlar oglanlar uyalar doganlar. G...

Dowamy »

1029 12
Köneler, 10 years ago


Hemmekisa cakylyk.

gelin uysup namedir birzatlar barada gurleselin barynyza cakylyk uratyan. Hemmaniz gelin.

Dowamy »

1129 24
Köneler, 10 years ago


Hany erkekler

gelin bir gun erkek yaly yasalyn diyip tema acypdym bu tema dine oglanlara degisli dal gyzlan icindede kabir erkeklerden ustunlerem bar. Esasy zat bu dallay talyplar.comdan birje adam men su gun ozume sozberyan su zatlary etjek sulary bolsa etjek dal yada men namaza baslajak diyip jogap gelmedi. Ozune gownu yetyan yokmy*

Dowamy »

1068 19
Köneler, 10 years ago


Dissss....... Akmaklyk oyudyan.

Ey adamlar gyz bilen oglanyn arasyndada mun yaly soygi bolarmay siz kopurak hindikino goryaniz oyutyan. Kaske sul aydysynyz yaly sizde ylahy soygem bolaysa. Kabirleri bar bir gyz diyip hemme zatdan gecyaler munyn yalam durmus bolarmay. Munun ady akmaklyk. Mundan son siz aydarsynyz sen soyup gormansin diyip. Men soydumem soyusyanem yone bir gyz diyi...

Dowamy »

930 11
Köneler, 10 years ago


DISSS.... gelin birgun erkek yaly yasalyn

gelin durmusumuzda yekeje gun allany yatlap gecirjek bolalyn. Su guni onki gunlerimizden uytgesik gecirelin erkek yaly bolup soz berelin ozumize meselem bugun tanamayan biriniz bilen tanysyp dinimizin gozelliklerini gurrun berelin yada bir ajy doyuralyn ya bolmasada erbet endigimiz etmejek bolalyn eger erkek bolsanyz. Erkek bolup sugun kimin gownun...

Dowamy »

1037 22
Köneler, 10 years ago


Gelin okap gorun.

wah bu turkmenlera hemme yerde oz aramyzda ursmalymay biz gelin uysup ermenileri uralyn. Yada uysup yewreyleri. Yada orlara degayman goni yakarlar*satarlar* Juda bolmasa su satdy yomud teke diyip yorenleri uralyn. Hany kim bar. Millet dawasy eden ......,...

Dowamy »

896 7
Köneler, 10 years ago


DISSS ....... Yazyp goyber.

salam. Hemmanize inede sentyabr gutaryp gelya bu ay seyle bir calt gecdi welin ynanaryaly dal. Herkim sul ayda basyndan geciren in gyzykly wakasyny yazaysa. Bizem bos wagtymyz solary okap kimin nahili durmusy badygyny bilerdik.

Dowamy »

1308 0
Köneler, 10 years ago


Gyzyksyz durmus.

Bayba bu paralar seyle icgysgync gecmelimikaray. Orsca bilman orsca sapak bomay. Keske turkiyeye gitseydim. Sadyyan durmusda yasamak ucin name etmelay. Bu gyzyksyz durmusda yasap bolmaya. Kim bilyaray name etmelidigini.

Dowamy »

1161 17
Köneler, 10 years ago


>>> BIRAZ SAGINIP GEC

Oglan owadanlygy>Gyz bolsa gowy sozi soyyar> Shunun ucinem gyz kraska calynya> oglanam yalan sozleya> Men pikirimce dogry her kim oz pikirini yazsa begenerdim

Dowamy »

940 4
Köneler, 10 years ago


Komek gerek

men cynym bilen taze geldim su sitedakiler bilen tanysyp habarlasmak isleyan biri mana komek etse sadyyan bolardym. sizden uly hayysh

Dowamy »

793 2
Köneler, 10 years ago