Bizde 1 mugallym 1 hepdän içinde Göroglyny okatdy ynanmarsynyz ýøne biz okadyk.elbetde kyn dù$di gijeler ýatmadyk. Yhlas b.n aglasan sokur gøzden ýa$ chykar diýleni elbetde yhlasymyza gøräde bahamyzy aldyk

Köneler, poseluy tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir