hormatly agzalar gelin biraz degishme aydyshalyn, gulushelin. bir adam amerka işlemane gidipdir ol yerde köp pul gazanyp dossuna telde senem gel bu yeri gaty gowy yerdaki pullary ygnasan hem bolany name diysen bar diyip öwyarmişin. dossy bu sözleri eşidip baryny yogyny satyp amerka gidipdir uçardan düşenden yerde 100 dollar görüpdir. birinji günden iş bolarmy diyip almandyr.

Köneler, ozik tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir