Men kicijekkäm(türkmenistandan dashda) ejem maña: "orus gyzlara göz gyzdyrma. Saña uzyn köynek geyen Mährijemal atly türkmen gyzy alyp bererin" diyyärdi. Häzirler indi ulalyp öylenmäge yashym yetensoñ munuñ sebäbini sorasam: "Mährijemal türkmen gyz atlarynyñ ichinde iñ gowy göryänim. Eger gyz jigiñ bolanda Mährijemal goyjakdym, ogul boldy, shükür. Belkem gelnimiñ ady sheyle bolar"- diyip düshündirdi. Dostlar, meniñem niyetim yok mini yubkala öylenmek. Mährijemaly tapmaga kömek ediñ!!!

Köneler, hallboy tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir