Copan gördüñmi,indi bildiñmi, masgara bolup sen galdyñmy, ýada ýene boshlaryñkyny göterjekmi gördüñmi,galdyñmy indi kimiñ nähilidigini bildiñmi,bildiñmi dost diýenimiz görüp boldy biziñ betdigimizi görüp olañ götü bishdi bize meñ zejek bolup olar sögündi iñ soñy olaryñky basha barmady gangstar,crash dostlam meniñ bilen hemise sizlerden dost bolmaz siz hemise masgara içiñ ýanýamy gyzlañ hemmesi biziñ bilen bize boýun egiñ siz gowulyk bilen shuny bagyshlap ýazdym moonguse samsyga betleñ sikini alyñ siz agzyñyza shagalyñ sikini gördüñ ömrüñe heý bir zatlar barmy shüýrän beýniñde interneda giren bolup ýörler boshlar puly bolsa olar götüni berip tapýalar men dz.da etjek zadyñ bolsa geläýiñ oñarmasañ götüñizi gysyp oturuñ crash dosdum goýdy baryñyza erkek bolsañ barda crashyñ ýanyna aýdan zatlaryñyzy edip oñaryñ bashda shularyñ baryny saña ýazan shaka

Köneler, shaka tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir