Annasoltan Kekilowa barada kelam agyz...

Salam talyplar.com-yň agzalary. mümkin, Şahyr annasoltan kekilowa barada eşidenleriňiz bardyr. men arada bu şahyr barada ýazylan bir makala duş geldim. bu makalany siz bilen paýlaşmak isledim. ine, şol makalany şu ýerde ýerleşdirmekçi. şahyr barada pikirleriňizi bilmek isleýärin.

"Indi näçe ýyldyr dälihanada ýatan görgüliň şo taýda-d...

Dowamy »

896 6
Köneler, 9 years ago


Talyplar.com hakynda rowaýat

bir bar eken, bir yok eken.

gadym eyyamda farabi diyen bir yigit bar eken.

ol bir gün kompyuterin başynda oturup düşünmage
başlapdyr..

''name etsem name goysam has govy bolar''

---diyip.

onson birden kellesine pikir gelyar..

''haaaaa''

--...

Dowamy »

1465 21
Köneler, 9 years ago


Prikolmyrat bilen söhbetdeshlik

Salam hormatly agzalar!
Saýtymyzyñ iñ prikol, degishgen, aktiw agzasy Prikolmyrat bilen söhbetdeshlik geçireliñ. Bu ýash ýigide öz islän soragymyzy berip, göwnejaý jogaplary hem alalyñ. Razymy agzalar?

1. Prikolmyrat nirede okaýañ?
2. Türkmenistanyñ niresinden?
3. Doly (hakyky) adyñ näme?
4. Durmushda esas...

Dowamy »

2515 181
Köneler, 10 years ago


Talyplar.com-da demokratiýa?

Salam Adminler! Shu ýerde bashga bir saýt hakynda gürrüñ bermäge hakym barmyka? Talyplar.com diktatura esasynda ýöredilýärmik-ä? Ýa demokratiýa?

Dowamy »

1002 17
Köneler, 10 years ago