bügün irden tramwaydya yarym uykyly bir yere gidip baryadym. bir duralgada bir gyz mündi, bir seretsem murty bar azajygam sakaly. huyet edip agzym açyldy, agzymdada nas bardy yüregim bulaşyp tas gaytarjakdym. bu gyzy kim alarkan diyip oylanyp oturdym yol boyy, bir emjekli oglan alaymasa. huday saklasyn diydimow murty menkidenem köp, oyun edemak. çalaja sakalam bar. saytdaky gyzlar şükür sizede şon yaly murt çykmayyşyna

Köneler, prikolmyrat tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir