Gara gözli owadanym seni görenimde yüregim paralanyar. Senin owadan yüzine seretmek mana jennetden gelen duygylary beryar. Sen menin begenjim, menin yekejam. Egnine yayylan uzyn saçlaryn, pamyk yaly akja hem mylyymja yanaklaryn, yüzüne owadanlyk goşyan leblerin, olara seredenimde meni uzak dünyalere alyp gidyan we ummansyz pikirlere çümdüryan, dünyade deni yok gija menzeyan süyjije gözlerin. Sen menin durmuşymyn manysy. Aya uçup bagül ekip olam yetişenson ony senin üçin alyp gelmane tayyar men. Senin sonzuza çenli yanymda bolmagyny isleyarin. Yüregimden gelen söz baylygym yetmeyan munça duygyny men sana dine ikije söz bilen beyan edip bilerin – seni söyyan…

Köneler, prikolmyrat tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir