Häzirki wagtda Internet biziň hemme zadymyz. Ösüş durmaýar, internet tizligi barha artýar.
Häzirki wagtda dünýäde iň çalt internet nirede?
1. Gonkong.
Gonkong iň çalt interneti bolan ýurtlaryň sanawynda birinji ýerde durýar.
Ortaça tizlik sekuntda 63,6 megabit.
2. Ýaponiýa.
Ortaça tizlik - 50
Mbit / s.
3. Rumyniýa.
Rumyniýada internet tizligi 47,9 Mbit / s.
4. Günorta Koreýa.
Günorta Koreýa iň çalt internetsiz ýaşap bilmeýär we bu ýurt Samsung we LG ýaly ägirtleriň öýi,
Internet tizligi - 44,8 Mbit / s.
5. Latwiýa.
Ortaça internet tizligi - 44.2 Mbit / s
sekuntda.
6. Singapur.
Singapurda internetiň ortaça tizligi 41,1 Mbit / s.
7. Şweýsariýa.
Şweýsariýa, maliýe pudagy üçin esasy merkezdir
aşa çalt internet birikmesi. Ortaça tizlik 40.3 Mbit / s.
8. Bolgariýa.
Bolgariýa salgytlary we arzan zähmeti bilen tanalýar. Bu gün Bolgariýa çalt interneti bilen hem tanalýar. Ortaça tizlik - 38.2
Mbit / s.
9. Gollandiýa.
Reýtingde Gollandiýa dokuzynjy ýerde durýar. Tizligi 38.2 Mbit / s.
10. Belgiýa.
Belgiýada internetiň ortaça tizligi sekuntda 38 megabit.
A Türkmenistan bolsa dünýä ýurtlaryň içinde 179-njy ýerde durýar. Ortaça internet tizligi 3/1 megabit sekuntda.

Tehnologiýa, #_YLHAM™ tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir