Razy men dunyaden omur boýy pikir edip diyjek sözüm diyip gitsem. Watan duzun doly haklap beren duzun iyip gitsem. Razy men dunyaden ü$än wagty ojar bolup dostum üçin köyüp gitsem Müñ gözeli gowy görüp bir gözeli söýüp gitsem

Köneler, Toty tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir