salam hemanize.men sizden maslahat soramakçy.şimdi bir oglan bilen bir gyz var.oglan ahaly .bular bir birini görmeden 6 ay telfonda gürleşdiler.gyzyn yüreginde söygi yok oglanada açy açyk aytya söygi bekleme diyip.oglan şeyle söyendigni eyyam bu yagdayy öylerindakilerinem bilyandigni aytya.sadeje bir birlernin suratlarny gördiler.oglan gyza şu söygin sony ölüm bolsada sona çenli giderin diya.gyz bolsa söyenok.gyz oglana yalvaryp aytya arama indi men sen bilen söygi manyda gürleşmedim diyip.indi gyz name etmeli.oglan şeyle govy söz yok yöne yürek söyenok.

Köneler, fistik tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir