Salam gadyrdan talyplar Bilsiniz yaly oraza ayy yaklasip gelya Tm ve Tr de bolanlar orazalaryny ansatlyk bln gecirer oytyan Yone bi yaz amerikada esasanam alaskada islap yoren oglanlar natmeli? Alaskada gungic batya ve tiz dogya veol tayda oglanlar gunlik 18-20 sagada cenli islap bilyaler. Solara berjek maslahatlarynyz bar bolsa yazsanyz gaty govy bolardy esasanam din tarapdan... Maslahatlarynyz ucin hazirden Allah razy bolsun...

Köneler, sezar tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir