Oraza hakda

Salam gadyrdan talyplar
Bilsiniz yaly oraza ayy yaklasip gelya
Tm ve Tr de bolanlar orazalaryny ansatlyk bln gecirer oytyan
Yone bi yaz amerikada esasanam alaskada islap yoren oglanlar natmeli?
Alaskada gungic batya ve tiz dogya veol tayda oglanlar gunlik 18-20 sagada cenli islap bilyaler.
Solara berjek maslahat...

Dowamy »

2446 54
Köneler, 11 years ago


Yaltaçylyk

Salam oglanlar ve gyzlar
menina bir derdim bar
çözmage yardam berersiniz diyip umyt edyan:-)
men yaman yalta:D sapaklarymy sonky güne taşlayan
egzamenden bir gün ön guyrygy basylan pişige menzap eylak beylak ylgap başlayan sapak okajak bolup
şpargalka tayyarlap:)
bilyan okamaly velin hiç kitabyn başyna geç...

Dowamy »

1507 42
Köneler, 11 years ago