salalam hemma!!!!!!!!!!!! mary welayatyn yoloten etrabynda yene gaz yaryldy! sheyle bir ot yanya sheyle bir ot yanya. 1 sagatda turkemistanyn 1 yilda yakjak gazyny yakyp dur. ony yapybam bilenoklar. marynyn yolotene yakynyrak ertaplaryndanam hemmesinden gorunya ot. otdun azon gatlagynada zyyany bardyr HOKMAN CUNKI OOO gaty yokarda yanya. adamlar ony yapmak ucin yanyna baryp bilmeyarler. yolotenin adamlary gorkudan yatyp bilmeyarlar. ola yoloten eken ot murgabada gorunyar hatda murgabyn adamlaram agshamlyk otdan gorkushup otyrlar. murgap yene yakyn diyjeksin ol wekilbazar etrabynyn Gokje dayhan birleshiginede gorunyarmishin...... bu bela care tapylmazmyka? ilki adamlar ona her kim oz yanyndan gokjede yashayan , murgapda yashayan adamlar birinin yatagy yanyandyr diyip pikir etdiler. kabirleri has dashyrakda yashayanlar ullakan cyra yakylan diyip pikir etdiler. yone onun otdugyny bilensonlar olar oran gorkyarlar......

Köneler, gunjagaz tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir