Salam sahypanyn agzalary! men shu yere giryan gyzlar bilen tanyshasym geldi, sebabi onki agzalardan son kop gyz agzalar gelipdirler, a men olar barada hich zat bilemok. onkiler bilen bolsa jora bolup gidipdirin. edil shu yerde ozume yakyn jora tapyshym yaly siz bilen hem yakyndan tanyshyp gurrun edesim geldi. bu tema kan bir uytgeshik mowzuklardan dal, bu dine tanyshlyk we gyzlar arasyndaky gurrundeshlik diysenem bolardy. men hazir yekeje aktiw agzany bilyan olam gunca atly gyzymyz. gunca ozun barada gurrun beraysen? hemme joralar sizem bize goshulshyn!!! sag bolun!

Köneler, Feya tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir