salam! bolam menin sonky temalrymyn biri shaher gyzy,oba gyzy ,tapawudy?name tapawut bar arasyndaky tapawut mumkin hazir den bolup giden bolmagam ahmal yone serawno tapawut bolaymaly.

Köneler, bond tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir