Komek etseniz govy bolardy....

Hemmanize Salam...Den-dushlar mana sizin komeginiz gerek.Usa de internetden sowda etjek bolyan (ozume bir kompyuter aljak bolyan) bestbuy,jr,amazon bulardan bashga ineternetten sowda edilyan ynamlyja internet adressi bilyan bar bolsa mana berseniz kyn gorman.Yone ozunuz alan bolsanyz menem aljak bolmazsa kan men ynanammok...Gayrat edin komek edin.....

Dowamy »

756 5
Köneler, 9 years ago


Salam....

Salam tralyplar.com agzalary.Nahili yagdaylanyz?Sag-aman her kim oz isi bilen ylgapjyk yormi...?Men bu sahypa 3-4 yyl on has kop giryadim.sonky dovurler isim kop boldy veya muna menzesler boldy.Kop Girip bilmedim.Asyl diymek isleyan zadym...Menin giryan wagytlam bu sahypada gaty govy zatlar paylashyadylar...Bu sahypan uyeleri her mowzukda sana kome...

Dowamy »

1109 47
Köneler, 9 years ago


maslahadynyz gerek..

Salam den-dushlar.men bu sahypa kop vagttan bari gelyan yone dogrymy aytsam bu yerde dine yazilan zatlary okayan sonam gityan ve bu yerde yazilip pikir alyshylyp-berilen zatlar diysen govnume yarady.Den-duslar menem indi sizden bir maslahat soramakcy yone bilyan soramak islejegim maslahat bir kopunuzun gaharyny getirtmegi mumkun.eger beyle bir yagd...

Dowamy »

1577 44
Köneler, 10 years ago