1.Bu durmus aslynda gowy adamlarunky dal, gowy rol oynayanlarynky.
***
2.Bir gun meni senden sorasalar, kicijek bir dunyasi bardy ony hem men dargatdym diy.
***
3.Bagytly bolsan sesiz bol, cunki durmus goriplerden doly.
***
4.Aty gabandyrmak ucin esege munulmez.
***
5.Eger kop gurlemek peydaly bolsady, onna Allatagalla bize iki agyz bir gulak bererdi.
***
6.Eger senin durmusunda: ''Oye baranyndan son hokman jan et'' diyan adam bar bolsa onda ony hic wagt ynjytman.
***
7.Uce cenli sanajak diyip gorkuzybam ara iki yarymy sygdyryan wzdanly cagalardyk biz.
***
8.Soymek birek-birege seretmek dal, soymek bilelikde bir tarapa seretmekdir.

unis berip okanynyz ucin minetdar!!
halan bolsanyz like+++

Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir